تبلیغات
موفقیت همیشه هست ، پیدایش کن... - هدف هوشمند! شیوه هدفگذاری smart چیست ؟

هدف هوشمند! شیوه هدفگذاری smart چیست ؟

جمعه 24 شهریور 1391 03:05 ب.ظنویسنده : سهیل صفری

 
شیوه هدفگذاری  smart چیست ؟

smart مخفف کلمات  specific ,  measurable, action , realistic,timely  است ! 

به ادامه مطلب بروید ...

1- هدف: هدف از تدوین این استاندارد ، یكپارچه سازی تعاریف، مفاهیم، كاربرد و استفاده از مدل هدفگذاری SMART می باشد.

2- محدوده اعتبار: این استاندارد در سطح  گروه صنعتی ایران خودرو قابل استفاده می باشد.

3- مفاهیم و علائم

3/1 تعریف و علائم: یكی از مدل های هدف گذاری،SMART  است . SMART بودن هدف ها می تواند در بهتر به ثمر رسیدن آنها بسیار موثر باشد . SMART مخفف كلمات زیر است:

معین                                           Specific

قابل اندازه گیری                        Measurable

عملیاتی-قابل دسترس(عملگرا)[1] Action - oriented 

واقع بینانه                                     Realistic

به موقع (حاوی زمانبندی)                        Timely

توجه : هدف گذاری و بیان اهداف، از اركان اصلی در هر پروژه است. تقسیم بندی اهداف در پروژه ها معمولاً در قالب 1 - اهداف كلی و نهایی (Goals) و 2 - اهداف عینی و میانی (Objectives صورت می گیرد.

 

اهداف كلی و نهایی (Goals)

 • جهت گیری های بنیادی و فراگیر سازمان را معین میكند.
 • توجه به ارزش هایی دارند كه می خواهیم به آنها دست یابیم.
 • خیلی قابل اندازه گیری نیستند.
 • فعالیت ها و اجزاء مختلف پروژه را سازمان میدهند.

 

اهداف عینی و میانی (Objectives)  

 • بیانی مشخص از اقداماتی هستند كه برای دستیابی به اهداف كلی و نهایی سازمان باید انجام شود.
 • زیر بنای فعالیت ها در برنامه عملیاتی را تشكیل میدهند.
 • به مدیریت عالی سازمان امكان می دهند كه در جریان رویدادها قرار گیرد.
 • مبنایی برای ارزشیابی عملكرد ارائه میدهند.
 • نتایج اجرای پروژه را مشخص میكنند.

3/2 نقاط قوت ابزار

 • رفع ابهام از اهداف
 • قابل مدیریت نمودن اهداف بوسیله اندازه گیری كردن آنها
 • بیان اهداف واقعی 

4- ضوابط

4/1 معیار ها : معیار های اهداف عینی و میانی، تحت عنوان SMART بودن مطرح می شود . در زیر تعاریف هریك از موارد بالا آورده شده است .

معین بودن (  Specific): 

به طور واضح و عینی بیان كننده تغییری می باشد كه قرار است اتفاق افتد . هدف های معین شده همواره شانس بیشتری را نسبت به هدف های كلی برای انجام دارند . برای معین شدن هدف می توان از پرسش های زیر استفاده نمود ( این سئولات به 6W معروف هستند ) :

چه كسی درگیر است ؟

Who is involved?

چه چیزی را می خواهم انجام دهم ؟

What do I want to accomplish?

این هدف كجا انجام خواهد شد ؟

Where am I going to do this?

این هدف كی رخ خواهد داد ؟

When will this occur?

كدامیك از اجزای هدف بحرانی هستند ؟

Which parts of the goals are critical?

چرا می خواهیم به این اهداف برسیم ؟

Why do I want to accomplish those goals?

توجه :

 • حتی الامكان از بكار بردن افعال و ایده های انتزاعی ( یادگرفتن – فهمیدن – احساس كردن ) پرهیز كنید .
 • همیشه از فعلهای ملموس و عینی استفاده كنید  .

 

توجه : هنگامی كه اهداف مبهم است :

 • همیشه اعضای گروه احساس موفقیت می كند .
 • ممكن است مقادیر پایین تر از استاندارد هم پذیرفته شود .
 • گروه انگیزه ای برای تلاش درجهت بدست آوردن  بالاترین كیفیت ها نخواهد داشت .

قابل اندازه گیری بودن ( ( Measurable :

قابلیت اندازه گیری، مهمترین معیار در هدف گذاری  است .

چرا؟

·         كاری انجام خواهد شد كه اندازه گرفته شود.

·         اگر نتوانیم نتایج را اندازه بگیریم نمی توانیم موفقیت را از شكست تمیز دهیم.

·         اگر نتوانیم موفقیت ها را شناسایی كنیم نمیتوانیم به آنها پاداش دهیم.

·         اگر نتوانیم به موفقیت پاداش دهیم احتمالاً به شكست پاداش خواهیم داد.

·         اگر نتوانیم موفقیت را شناسایی كنیم نمیتوانیم از آن بیاموزیم.

·         اگر نتوانیم شكست های خود را تشخیص دهیم هیچگاه نمیتوانیم اشتباهاتمان را اصلاح كنیم.

·         اگر نتوانیم موفقیت های خود را اثبات كنیم نمیتوانیم حمایت دیگران را جلب كنیم.

برای تعیین اینكه هدفی قابل اندازه گیری است یا نه می توان از سئولات زیر كمك گرفت :

- چه مقدار ؟

- چه تعداد ؟

- با چه استانداردی می توان معیار را اندازه گیری كرد ؟

نكته : قابل اندازه گیری بودن این اجازه را می دهد كه شما روند رسیدن به هدف را ببینید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .

عملیانی – قابل دسترس (عملگرا) (Action-oriented ):

نیاز است استراتژی برای رسیدن به اهداف وجود داشته باشد . در ابتدا نیاز نیست جزئیات كار مشخص شود ، داشتن یك برنامه كلی می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف یاری نمایند .

توجه : اقداماتی را انجام دهید كه مستقیما می توانید آنها را كنترل نمایید .

 

واقع بینانه بودن ( Realistic )

یعنی هدف باید قابل رسیدن ( قابل انجام ) ، مناسب و متناسب با توانمندی ها و استراتژیها ، اما چالش برانگیز باشد . یك هدف واقعی ، متناسب با خواستن و توانستن شما طراحی می شود. اهداف باید شما را در معرض امتحان قرار دهند و ایجاد انگیزش كنند  ،  برای ایجاد انگیزش می توان از سئوال زیر كمك گرفت:

- چرا می خواهیم به هدف دست یابیم ؟.

 برای فهمیدن اینكه آیا هدف های تعیین شده واقع بینانه هستند یا نه ،  می توان پرسید :

- آیا چیزی مشابه آن هدف ها را در گذشته انجام داده ایم ؟

- یا اینكه از خود بپرسیم چه شرایطی برای انجام این هدف ها وجود دارند ؟ 

 

محدود به زمان – حاوی زمانبندی ( Timely )

قرار دادن مهلت زمانی برای فعالیتهایی كه الزاما واقع بینانه ، قابل دسترسی و قابل اندازه گیری باشند . محدود به زمان یعنی توسعه دادن و پرورش دادن چارچوب های زمانی كه به شما اجازه می دهند كه به همان خوبی كه هدفها زمان بندی شده اند ، به اهداف برسید . این كار با نگاه به اهداف بلند مدت و حركت به سمت عقب تا اینكه هر هدف كوچكتر به سمت هدف بزرگتر حركت كند ، انجام می گیرد . بدون تعیین محدودیت زمانی ( نقطه هدف ) ضرورتی برای انجام هدف احساس نمی شود .

توجه : برای كمك به SMART شدن اهداف می توان به ایده های زیر توجه كرد :

 • اهداف خود را به دیگران بگویید تا آنها شما را در رسیدن به اهدافتان كمك كنند .
 • تیم های مطالعه با اهداف مشترك را تشكیل بدهید تا شما را در رسیدن به هدف هایتان كمك كنند .
 • به گذشته توجه كنید و ببینید چه مسیری را برای رسیدن به اینجا طی كرده اید و موفقیت های خود را جشن بگیرید .

توجه : بهترین اهداف در مدل SMART، آنهایی هستند كه متمركز ، معین و در بازه های كوتاه مدت هستند .

مثال 1:

هدف كلی : دانشجویی قصد دارد كه در امتحانی كه در درس ریاضی برگزار می شود موفق شود. اما همانطور كه مشخص است هدف او SMART نیست. حال با استفاده از تعاریف زیر هدف او را SMART می كنیم :

 • معین بودن : تصمیم یك دانشجو برای موفقیت در امتحان ریاضی 20 روز بعد برای نشان دادن اینكه او می تواند از رده دانشجویان ضعیف فاصله گرفته و جزء بهترین های كلاس ریاضی باشد .
 • قابل اندازه گیری بودن : این دانشجو سعی دارد كه از 100 نمره امتحان حداقل 70 نمره كسب كند .
 • عملیاتب – قابل دسترس: برای رسیدن به این هدف ، باید روزانه حداقل 2 ساعت مطالعه ریاضی داشته باشد .
 • واقع بینانه بودن : اگر این دانشجو در اولین هدف گذاری اش مستقیما به سراغ نمره 100 می رفت، هدفش واقع بینانه نبود ، چرا كه او دانشجوی ضعیفی است و برای او رسیدن به این هدف اگر غیر ممكن نباشد بسیار مشكل است .
 • محدود به زمان-حاوی زمانبندی: این دانشجو تصمیم دارد كه این نمره را در امتحان 20 روز بعد كسب كند ، بنابراین برای تحقق این هدف 20 روز دیگر فرصت دارد .

 


برچسب ها: smart ، هدف هوشمند ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 شهریور 1391 11:52 ق.ظ

 
سه شنبه 1 آبان 1397 12:37 ق.ظ
Spot on with this write-up, I honestly thjnk this
web site needs a lot more attention. I'll probably bee back again to
read more, thanks for the advice!
دوشنبه 30 مهر 1397 04:18 ب.ظ
There’s been a lot of changes since I last left a comment about
my site. I’m starting to add the new features that I’ve wanted to.
I hope in the next few weeks that all of it will be up and running.
It’s going to take time and I haven’t had much of it to dedicate to this project.
I thank you all for visiting my site and I hope you have a great
weekend!
یکشنبه 29 مهر 1397 09:19 ب.ظ
Appreciation to my father who stated to me about this website, this webpage is really remarkable.
جمعه 27 مهر 1397 11:30 ق.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and
gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab
inside and it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
چهارشنبه 25 مهر 1397 09:46 ق.ظ
I always emailed this weblog post page to all my friends, as if like
to read it next my friends will too.
سه شنبه 24 مهر 1397 05:21 ق.ظ
Very nice article, totally what I was looking for.
شنبه 21 مهر 1397 06:32 ق.ظ
A person essentially һelp tо makе serіously posts І would ѕtate.

Tһis is the very firѕt time І frequented уour web
page and up t᧐ now? I amazed with thе analysis үou made to create tһis actual submit incredible.
Magnificent job!
جمعه 20 مهر 1397 03:11 ق.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this web site before but after
going through a few of the posts I realized it's new to
me. Regardless, I'm certainly pleased I stumbled upon it and
I'll be bookmarking it and checking back frequently!
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:34 ب.ظ
I every time emailed this website post page too
all my contacts, as if like to read it after that my contacts wiol too.
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:48 ب.ظ
This is the perfect webpage for everyone who wishes to understand this topic.
You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa).

You certainly put a brand new spin on a subject which has been discussed for a long time.
Excellent stuff, just great!
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:13 ب.ظ
I have been surfing online more than three hours today, yet
I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all
site owners and bloggers made good content as you did,
the web will be much more useful than ever before.
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:39 ب.ظ
Thanks very nice blog!
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:31 ب.ظ
You should be a part of a contest for one of the best sites on the web.
I am going to recommend this web site!
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:27 ب.ظ
Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a great author.
I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the future.
I want to encourage continue your great work, have a nice
weekend!
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:53 ب.ظ
Its like you read my thoughts! You seem to know so much about this, like you wrote the e book in it or something.
I think that you can do with a few percent to drive the message house a
little bit, however other than that, that is great
blog. A fantastic read. I'll definitely be back.
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:50 ب.ظ
Asking questions are really nice thing if you are not understanding
anything completely, but this piece of writing gives good understanding even.
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:06 ب.ظ
Hi I am so grateful I found your web site, I really
found you by error, while I was looking on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to
say thanks a lot for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the
theme/design), I don't have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the
great work.
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:41 ب.ظ
I do agree with all the ideas you've offered for your post.
They're really convincing and can certainly work.
Nonetheless, the posts are too quick for novices. Could you please extend
them a little from next time? Thank you for the post.
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:06 ب.ظ
I every time emailed this webpage post page to all my contacts, for the
reason that if like to read it after that my contacts will too.
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:35 ق.ظ

Factor well considered..
buy levitra 10mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra cheap 20mg levitra buy generic levitra buy levitra online levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:14 ق.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was
good. I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger
if you are not already ;) Cheers!
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:08 ق.ظ
I have been surfing online greater than three hours nowadays, yet I by
no means found any fascinating article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net might be
a lot more useful than ever before.
دوشنبه 16 مهر 1397 12:13 ب.ظ
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a
few months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?
شنبه 14 مهر 1397 06:33 ق.ظ
I'm curious to find out what blog platform you're utilizing?
I'm having some small security problems with my latest blog and I would
like to find something more secure. Do you have any suggestions?
سه شنبه 10 مهر 1397 10:26 ب.ظ
I every time used to study paragraph in news papers but now as I am
a user of web thus from now I am using net for articles,
thanks to web.
شنبه 7 مهر 1397 08:32 ب.ظ

Great write ups. Appreciate it.
we like it cialis soft gel precios cialis peru prezzo di cialis in bulgaria cialis super acti how does cialis work only now cialis 20 mg cialis online napol enter site 20 mg cialis cost are there generic cialis estudios de cialis genricos
پنجشنبه 5 مهر 1397 02:59 ب.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar
one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very
much appreciated.
پنجشنبه 5 مهر 1397 02:49 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in reality was once a amusement
account it. Glance complicated to far introduced agreeable from you!
By the way, how could we communicate?
پنجشنبه 5 مهر 1397 07:08 ق.ظ
I added a new blog post yesterday. There’s a smaller list than usual in it.
I’m currently working on a bigger list. It’s going to take some time to compile it.

I hope all of you are having a good week. I’m planning on doing
some design changes to my site. I’m also thinking about adding some
new things too. I’ll talk more about that in the days and weeks to come.
شنبه 31 شهریور 1397 03:16 ب.ظ

Kudos! I appreciate this.
canadian pharmacy meds canadian medications online canadian pharmacy viagra brand drugs for sale in mexico pharmacy canada drugs online drug store online canadian pharmacy canadian medications online canadian pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30