هدف هوشمند! شیوه هدفگذاری smart چیست ؟

جمعه 24 شهریور 1391 04:05 ب.ظنویسنده : سهیل صفری

 
شیوه هدفگذاری  smart چیست ؟

smart مخفف کلمات  specific ,  measurable, action , realistic,timely  است ! 

به ادامه مطلب بروید ...

1- هدف: هدف از تدوین این استاندارد ، یكپارچه سازی تعاریف، مفاهیم، كاربرد و استفاده از مدل هدفگذاری SMART می باشد.

2- محدوده اعتبار: این استاندارد در سطح  گروه صنعتی ایران خودرو قابل استفاده می باشد.

3- مفاهیم و علائم

3/1 تعریف و علائم: یكی از مدل های هدف گذاری،SMART  است . SMART بودن هدف ها می تواند در بهتر به ثمر رسیدن آنها بسیار موثر باشد . SMART مخفف كلمات زیر است:

معین                                           Specific

قابل اندازه گیری                        Measurable

عملیاتی-قابل دسترس(عملگرا)[1] Action - oriented 

واقع بینانه                                     Realistic

به موقع (حاوی زمانبندی)                        Timely

توجه : هدف گذاری و بیان اهداف، از اركان اصلی در هر پروژه است. تقسیم بندی اهداف در پروژه ها معمولاً در قالب 1 - اهداف كلی و نهایی (Goals) و 2 - اهداف عینی و میانی (Objectives صورت می گیرد.

 

اهداف كلی و نهایی (Goals)

 • جهت گیری های بنیادی و فراگیر سازمان را معین میكند.
 • توجه به ارزش هایی دارند كه می خواهیم به آنها دست یابیم.
 • خیلی قابل اندازه گیری نیستند.
 • فعالیت ها و اجزاء مختلف پروژه را سازمان میدهند.

 

اهداف عینی و میانی (Objectives)  

 • بیانی مشخص از اقداماتی هستند كه برای دستیابی به اهداف كلی و نهایی سازمان باید انجام شود.
 • زیر بنای فعالیت ها در برنامه عملیاتی را تشكیل میدهند.
 • به مدیریت عالی سازمان امكان می دهند كه در جریان رویدادها قرار گیرد.
 • مبنایی برای ارزشیابی عملكرد ارائه میدهند.
 • نتایج اجرای پروژه را مشخص میكنند.

3/2 نقاط قوت ابزار

 • رفع ابهام از اهداف
 • قابل مدیریت نمودن اهداف بوسیله اندازه گیری كردن آنها
 • بیان اهداف واقعی 

4- ضوابط

4/1 معیار ها : معیار های اهداف عینی و میانی، تحت عنوان SMART بودن مطرح می شود . در زیر تعاریف هریك از موارد بالا آورده شده است .

معین بودن (  Specific): 

به طور واضح و عینی بیان كننده تغییری می باشد كه قرار است اتفاق افتد . هدف های معین شده همواره شانس بیشتری را نسبت به هدف های كلی برای انجام دارند . برای معین شدن هدف می توان از پرسش های زیر استفاده نمود ( این سئولات به 6W معروف هستند ) :

چه كسی درگیر است ؟

Who is involved?

چه چیزی را می خواهم انجام دهم ؟

What do I want to accomplish?

این هدف كجا انجام خواهد شد ؟

Where am I going to do this?

این هدف كی رخ خواهد داد ؟

When will this occur?

كدامیك از اجزای هدف بحرانی هستند ؟

Which parts of the goals are critical?

چرا می خواهیم به این اهداف برسیم ؟

Why do I want to accomplish those goals?

توجه :

 • حتی الامكان از بكار بردن افعال و ایده های انتزاعی ( یادگرفتن – فهمیدن – احساس كردن ) پرهیز كنید .
 • همیشه از فعلهای ملموس و عینی استفاده كنید  .

 

توجه : هنگامی كه اهداف مبهم است :

 • همیشه اعضای گروه احساس موفقیت می كند .
 • ممكن است مقادیر پایین تر از استاندارد هم پذیرفته شود .
 • گروه انگیزه ای برای تلاش درجهت بدست آوردن  بالاترین كیفیت ها نخواهد داشت .

قابل اندازه گیری بودن ( ( Measurable :

قابلیت اندازه گیری، مهمترین معیار در هدف گذاری  است .

چرا؟

·         كاری انجام خواهد شد كه اندازه گرفته شود.

·         اگر نتوانیم نتایج را اندازه بگیریم نمی توانیم موفقیت را از شكست تمیز دهیم.

·         اگر نتوانیم موفقیت ها را شناسایی كنیم نمیتوانیم به آنها پاداش دهیم.

·         اگر نتوانیم به موفقیت پاداش دهیم احتمالاً به شكست پاداش خواهیم داد.

·         اگر نتوانیم موفقیت را شناسایی كنیم نمیتوانیم از آن بیاموزیم.

·         اگر نتوانیم شكست های خود را تشخیص دهیم هیچگاه نمیتوانیم اشتباهاتمان را اصلاح كنیم.

·         اگر نتوانیم موفقیت های خود را اثبات كنیم نمیتوانیم حمایت دیگران را جلب كنیم.

برای تعیین اینكه هدفی قابل اندازه گیری است یا نه می توان از سئولات زیر كمك گرفت :

- چه مقدار ؟

- چه تعداد ؟

- با چه استانداردی می توان معیار را اندازه گیری كرد ؟

نكته : قابل اندازه گیری بودن این اجازه را می دهد كه شما روند رسیدن به هدف را ببینید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .

عملیانی – قابل دسترس (عملگرا) (Action-oriented ):

نیاز است استراتژی برای رسیدن به اهداف وجود داشته باشد . در ابتدا نیاز نیست جزئیات كار مشخص شود ، داشتن یك برنامه كلی می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف یاری نمایند .

توجه : اقداماتی را انجام دهید كه مستقیما می توانید آنها را كنترل نمایید .

 

واقع بینانه بودن ( Realistic )

یعنی هدف باید قابل رسیدن ( قابل انجام ) ، مناسب و متناسب با توانمندی ها و استراتژیها ، اما چالش برانگیز باشد . یك هدف واقعی ، متناسب با خواستن و توانستن شما طراحی می شود. اهداف باید شما را در معرض امتحان قرار دهند و ایجاد انگیزش كنند  ،  برای ایجاد انگیزش می توان از سئوال زیر كمك گرفت:

- چرا می خواهیم به هدف دست یابیم ؟.

 برای فهمیدن اینكه آیا هدف های تعیین شده واقع بینانه هستند یا نه ،  می توان پرسید :

- آیا چیزی مشابه آن هدف ها را در گذشته انجام داده ایم ؟

- یا اینكه از خود بپرسیم چه شرایطی برای انجام این هدف ها وجود دارند ؟ 

 

محدود به زمان – حاوی زمانبندی ( Timely )

قرار دادن مهلت زمانی برای فعالیتهایی كه الزاما واقع بینانه ، قابل دسترسی و قابل اندازه گیری باشند . محدود به زمان یعنی توسعه دادن و پرورش دادن چارچوب های زمانی كه به شما اجازه می دهند كه به همان خوبی كه هدفها زمان بندی شده اند ، به اهداف برسید . این كار با نگاه به اهداف بلند مدت و حركت به سمت عقب تا اینكه هر هدف كوچكتر به سمت هدف بزرگتر حركت كند ، انجام می گیرد . بدون تعیین محدودیت زمانی ( نقطه هدف ) ضرورتی برای انجام هدف احساس نمی شود .

توجه : برای كمك به SMART شدن اهداف می توان به ایده های زیر توجه كرد :

 • اهداف خود را به دیگران بگویید تا آنها شما را در رسیدن به اهدافتان كمك كنند .
 • تیم های مطالعه با اهداف مشترك را تشكیل بدهید تا شما را در رسیدن به هدف هایتان كمك كنند .
 • به گذشته توجه كنید و ببینید چه مسیری را برای رسیدن به اینجا طی كرده اید و موفقیت های خود را جشن بگیرید .

توجه : بهترین اهداف در مدل SMART، آنهایی هستند كه متمركز ، معین و در بازه های كوتاه مدت هستند .

مثال 1:

هدف كلی : دانشجویی قصد دارد كه در امتحانی كه در درس ریاضی برگزار می شود موفق شود. اما همانطور كه مشخص است هدف او SMART نیست. حال با استفاده از تعاریف زیر هدف او را SMART می كنیم :

 • معین بودن : تصمیم یك دانشجو برای موفقیت در امتحان ریاضی 20 روز بعد برای نشان دادن اینكه او می تواند از رده دانشجویان ضعیف فاصله گرفته و جزء بهترین های كلاس ریاضی باشد .
 • قابل اندازه گیری بودن : این دانشجو سعی دارد كه از 100 نمره امتحان حداقل 70 نمره كسب كند .
 • عملیاتب – قابل دسترس: برای رسیدن به این هدف ، باید روزانه حداقل 2 ساعت مطالعه ریاضی داشته باشد .
 • واقع بینانه بودن : اگر این دانشجو در اولین هدف گذاری اش مستقیما به سراغ نمره 100 می رفت، هدفش واقع بینانه نبود ، چرا كه او دانشجوی ضعیفی است و برای او رسیدن به این هدف اگر غیر ممكن نباشد بسیار مشكل است .
 • محدود به زمان-حاوی زمانبندی: این دانشجو تصمیم دارد كه این نمره را در امتحان 20 روز بعد كسب كند ، بنابراین برای تحقق این هدف 20 روز دیگر فرصت دارد .

 


برچسب ها: smart ، هدف هوشمند ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 شهریور 1391 12:52 ب.ظ

 
شنبه 16 فروردین 1399 02:27 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.

I'll certainly return.
جمعه 1 فروردین 1399 09:40 ق.ظ
ayurvedu store - www.ayurvedu.com - http://sexzilla.pl/user_detail.php?u=nicki33197

Foods which can be all to easy to digest, full of nourishment, cleanse your blood
and strengthen your immunity against disease.

This is achieved by diet, lifestyle, Marma (Ayurvedic Acupressure) massage with herbal oils,
utilization of herbal poultices, Nadi Svedan (herbal steam
treatments), herbal oil dhara (oil dripping) treatment around the affected areas of the
body, herbal formulations and Panchakarma (detoxification and rejuvenation therapies).
Asparagus Racemosus (Shatavari) and Tribulus Terrestris
(Tribulus) - if you're taking medications for hormonal imbalances,
use caution.

ayurvedu Store - Ayurvedic medicine ke side effects - http://ks.jiali.tw/userinfo.php?uid=3748434
ayurvedu ayurveda - Efren - http://forum1.shellmo.org/member.php?action=profile&uid=475021
جمعه 1 فروردین 1399 06:30 ق.ظ
One of the best man is often the grooms most trustworthy and faithful buddy or relative.
The best man is usually the grooms most trustworthy and faithful buddy or relative.

The ushers will be the grooms brothers, cousin, or greatest associates, or brothers and close kinfolk
of the bride. Responsibilities of the perfect Man Before the marriage,
he - pays for his own attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - will not be part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses
in signing the marriage license. At the reception, he
- doesn't stand within the receiving line except he can also be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and
the grooms rented formal wear to the suitable
location.
جمعه 23 اسفند 1398 04:37 ب.ظ
Bhringraj can be a plant found growing throughout India,
as well as parts of China, Taiwan and Brazil. It addresses
all areas of lifestyle from your diet to the exercise you
get. Asparagus Racemosus (Shatavari) and Tribulus Terrestris (Tribulus)
- if you are taking medications for hormonal imbalances,
use caution.
چهارشنبه 23 بهمن 1398 11:58 ق.ظ
amazing article i like it
دوشنبه 14 بهمن 1398 02:59 ق.ظ
Bhringraj can be a plant found growing all over India,
as well as aspects of China, Taiwan and Brazil.

The microwave is entirely off limits in Ayurveda so I
prepare everything inside my pressure cooker or for the stove.
Food should firstly be considered a pleasant sight for your eyes, then it should capture your sense of
scent and lastly - it should be a delight to your tongue.
یکشنبه 13 بهمن 1398 10:46 ق.ظ
One of the best man is normally the grooms most reliable and faithful pal or relative.
The perfect man is often the grooms most reliable and faithful buddy or relative.
The ushers may be the grooms brothers, cousin, or best pals, or brothers and
shut family of the bride. Responsibilities of the very
best Man Before the wedding, he - pays for his personal attire, purchased
or rented. May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - is just not part of the processional however enters with the groom, standing behind
the groom and slightly to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the wedding license.
On the reception, he - doesn't stand in the receiving
line except he can be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns each his
and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
چهارشنبه 9 بهمن 1398 11:16 ق.ظ
Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to
and you are just too wonderful. I really like what you have
acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still care for
to keep it sensible. I can not wait to read much
more from you. This is really a tremendous site.
یکشنبه 29 دی 1398 08:48 ق.ظ
videos pornos en espanol antonio aguilera actor porno posiciones de sexo imagenes divertidas de sexo videos hd porno
sexo natural busco chica para amistad sexo twitter videos porno tube porno gorda
posturas sexo porno rus chicas para sexo en ciudad real porno maduras peludas pornografia xxx porno gratis para
mujeres sexo sola vidios pornos grati clases de sexo oral contactos de mujeres en salamanca sexo virtual
youtube videos sexo gratis comics porno madres videos porno torbe pilladas masajes pornos videos porno
secretarias video porno borracha porno xxc videos porno de sexo
contactos mujeres en ceuta pelis porno antiguas contacto con mujeres en huelva google sexo ver pelis porno mujeres maduras porno videos porno de orgias cachondas porno video de sexo
oral discriminacion por sexo fotos eroticas sexo mejores escenas de sexo en peliculas buscar mujeres solteras estados unidos sexo en el avion sexo
en italia mejores videos porno gay porno 1 contactos chicas asturias porno gay
x videos sexo en ponferrada pilladas sexo calle
chica porno
شنبه 21 دی 1398 07:34 ق.ظ
thanks a great deal this site is actually proper in addition to relaxed
یکشنبه 15 دی 1398 08:07 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
It's always helpful to read through articles from other authors and use
something from other web sites.
شنبه 14 دی 1398 05:42 ب.ظ
The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or relative.
The most effective man is usually the grooms most reliable and faithful good friend or
relative. The ushers would be the grooms brothers, cousin, or finest friends, or
brothers and shut relations of the bride. Responsibilities of the perfect Man Before
the marriage, he - pays for his own attire, bought or rented.

May give the envelope to the officiant before the ceremony.

Throughout the ceremony, he - just isn't a part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and slightly to
the left. After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses in signing the marriage license.
On the reception, he - doesn't stand within the receiving line
except he can be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns each his and the
grooms rented formal wear to the suitable location.
پنجشنبه 5 دی 1398 07:56 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find during
first minutes a villa to rent by city, various rooms lofts and villas.

Be astounded by the pictures and knowledge that they have to
offer you. The site is a center for everybody the ads within the field, bachelorette
party? Spend playtime with a buddy who leaves Israel?
Regardless of the the reason you must rent a villa
for the two event or maybe friends recreation appropriate for any age.
The website is also the middle of rooms with the hour, which is another subject, for lovers
who are searching for an opulent room equipped
for discreet entertainment with a spouse or lover.
No matter what you are looking for, the 0LOFT website is really a hunt
for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
دوشنبه 25 آذر 1398 04:12 ق.ظ
Can I simply just say what a relief to uncover somebody who genuinely understands what they're
discussing on the web. You certainly know how
to bring an issue to light and make it important.

More and more people have to check this out and understand this side of
the story. It's surprising you aren't more popular because you most certainly have the gift.
یکشنبه 17 آذر 1398 05:52 ب.ظ
The best man is often the grooms most reliable and faithful pal or relative.
The most effective man is often the grooms most trustworthy
and faithful good friend or relative. The ushers will be the grooms brothers, cousin, or best friends, or brothers and close relatives of the bride.
Responsibilities of the perfect Man Before the marriage, he - pays for his
own attire, bought or rented. May give the envelope
to the officiant earlier than the ceremony. During the ceremony,
he - is just not a part of the processional but enters
with the groom, standing behind the groom and slightly
to the left. After the ceremony, he - instantly serves
as one of the witnesses in signing the wedding license.

At the reception, he - does not stand within the receiving line until
he is also the father of the groom. After the reception, he - promptly returns both his and the
grooms rented formal put on to the suitable location.
پنجشنبه 14 آذر 1398 02:17 ق.ظ
It is not my first time to visit this web site, i
am visiting this web site dailly and obtain pleasant data from here everyday.
سه شنبه 5 آذر 1398 02:57 ب.ظ
The best man is normally the grooms most trustworthy
and faithful friend or relative. The very best man is usually the grooms most reliable
and faithful buddy or relative. The ushers will be the grooms brothers, cousin,
or greatest mates, or brothers and shut family of the bride.
Responsibilities of one of the best Man Before the marriage, he
- pays for his own attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
During the ceremony, he - shouldn't be part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the left.

After the ceremony, he - instantly serves as one
of many witnesses in signing the wedding license. At the reception, he
- does not stand in the receiving line until he can also
be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns
each his and the grooms rented formal put on to the suitable
location.
یکشنبه 3 آذر 1398 01:54 ق.ظ
The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful
pal or relative. One of the best man is often the grooms most trustworthy and faithful
pal or relative. The ushers often is the grooms
brothers, cousin, or finest pals, or brothers and close kinfolk of the
bride. Responsibilities of the very best Man Before the wedding,
he - pays for his own attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
Through the ceremony, he - just isn't a part of the
processional but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of many
witnesses in signing the wedding license.

On the reception, he - does not stand in the receiving
line except he can be the father of the groom. After
the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented
formal wear to the suitable location.
سه شنبه 28 آبان 1398 10:03 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.
یکشنبه 26 آبان 1398 04:07 ق.ظ
The most effective man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or
relative. The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful buddy
or relative. The ushers will be the grooms brothers,
cousin, or greatest mates, or brothers and shut relatives of the bride.

Responsibilities of one of the best Man Before the marriage, he - pays for his personal attire, purchased
or rented. May give the envelope to the officiant earlier
than the ceremony. Through the ceremony, he - shouldn't be a part of the
processional but enters with the groom, standing behind the groom
and barely to the left. After the ceremony,
he - instantly serves as one of the witnesses in signing the marriage license.
At the reception, he - doesn't stand in the receiving
line except he can also be the father of the groom. After
the reception, he - promptly returns each his and the grooms rented
formal wear to the suitable location.
جمعه 24 آبان 1398 04:55 ق.ظ
Greetings! I know this is kinda off topic but
I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and
I'm having difficulty finding one? Thanks a
lot!
جمعه 3 آبان 1398 05:17 ق.ظ
موفقیت همیشه هست ، پیدایش کن...
- هدف هوشمند! شیوه هدفگذاری smart چیست ؟ http://pokeraman.co
شنبه 20 مهر 1398 02:43 ب.ظ
Everything typed was very logical. But,
what about this? suppose you typed a catchier
post title? I ain't saying your information is not solid., however what if you added something that makes people desire more?
I mean موفقیت همیشه هست ، پیدایش کن...
- هدف هوشمند! شیوه هدفگذاری smart چیست ؟ is a little plain. You could look at
Yahoo's home page and see how they create post
headlines to get people to click. You might try adding a video
or a related pic or two to grab readers excited about everything've got to say.
In my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.
جمعه 19 مهر 1398 11:08 ق.ظ
Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Terrific blog and outstanding style and design.
پنجشنبه 18 مهر 1398 05:27 ب.ظ
As I web-site possessor I believe the content matter
here is rattling wonderful , appreciate it for your
efforts. You should keep it up forever! Best of luck.
پنجشنبه 18 مهر 1398 06:51 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is really good.
چهارشنبه 17 مهر 1398 06:10 ب.ظ
I got what you mean,saved to my bookmarks, very decent web site.
شنبه 13 مهر 1398 11:01 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well
written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your
useful information. Thanks for the post. I'll definitely return.
جمعه 12 مهر 1398 09:00 ب.ظ
As I website possessor I believe the content material here is rattling wonderful ,
appreciate it for your efforts. You should keep it up forever!
Good Luck.
دوشنبه 8 مهر 1398 08:27 ب.ظ
Terrific article! This is the kind of information that should be shared across the net.
Disgrace on Google for now not positioning this submit upper!
Come on over and visit my site . Thanks =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic