تبلیغات
موفقیت همیشه هست ، پیدایش کن... - هدف هوشمند! شیوه هدفگذاری smart چیست ؟

هدف هوشمند! شیوه هدفگذاری smart چیست ؟

جمعه 24 شهریور 1391 03:05 ب.ظنویسنده : سهیل صفری

 
شیوه هدفگذاری  smart چیست ؟

smart مخفف کلمات  specific ,  measurable, action , realistic,timely  است ! 

به ادامه مطلب بروید ...

1- هدف: هدف از تدوین این استاندارد ، یكپارچه سازی تعاریف، مفاهیم، كاربرد و استفاده از مدل هدفگذاری SMART می باشد.

2- محدوده اعتبار: این استاندارد در سطح  گروه صنعتی ایران خودرو قابل استفاده می باشد.

3- مفاهیم و علائم

3/1 تعریف و علائم: یكی از مدل های هدف گذاری،SMART  است . SMART بودن هدف ها می تواند در بهتر به ثمر رسیدن آنها بسیار موثر باشد . SMART مخفف كلمات زیر است:

معین                                           Specific

قابل اندازه گیری                        Measurable

عملیاتی-قابل دسترس(عملگرا)[1] Action - oriented 

واقع بینانه                                     Realistic

به موقع (حاوی زمانبندی)                        Timely

توجه : هدف گذاری و بیان اهداف، از اركان اصلی در هر پروژه است. تقسیم بندی اهداف در پروژه ها معمولاً در قالب 1 - اهداف كلی و نهایی (Goals) و 2 - اهداف عینی و میانی (Objectives صورت می گیرد.

 

اهداف كلی و نهایی (Goals)

 • جهت گیری های بنیادی و فراگیر سازمان را معین میكند.
 • توجه به ارزش هایی دارند كه می خواهیم به آنها دست یابیم.
 • خیلی قابل اندازه گیری نیستند.
 • فعالیت ها و اجزاء مختلف پروژه را سازمان میدهند.

 

اهداف عینی و میانی (Objectives)  

 • بیانی مشخص از اقداماتی هستند كه برای دستیابی به اهداف كلی و نهایی سازمان باید انجام شود.
 • زیر بنای فعالیت ها در برنامه عملیاتی را تشكیل میدهند.
 • به مدیریت عالی سازمان امكان می دهند كه در جریان رویدادها قرار گیرد.
 • مبنایی برای ارزشیابی عملكرد ارائه میدهند.
 • نتایج اجرای پروژه را مشخص میكنند.

3/2 نقاط قوت ابزار

 • رفع ابهام از اهداف
 • قابل مدیریت نمودن اهداف بوسیله اندازه گیری كردن آنها
 • بیان اهداف واقعی 

4- ضوابط

4/1 معیار ها : معیار های اهداف عینی و میانی، تحت عنوان SMART بودن مطرح می شود . در زیر تعاریف هریك از موارد بالا آورده شده است .

معین بودن (  Specific): 

به طور واضح و عینی بیان كننده تغییری می باشد كه قرار است اتفاق افتد . هدف های معین شده همواره شانس بیشتری را نسبت به هدف های كلی برای انجام دارند . برای معین شدن هدف می توان از پرسش های زیر استفاده نمود ( این سئولات به 6W معروف هستند ) :

چه كسی درگیر است ؟

Who is involved?

چه چیزی را می خواهم انجام دهم ؟

What do I want to accomplish?

این هدف كجا انجام خواهد شد ؟

Where am I going to do this?

این هدف كی رخ خواهد داد ؟

When will this occur?

كدامیك از اجزای هدف بحرانی هستند ؟

Which parts of the goals are critical?

چرا می خواهیم به این اهداف برسیم ؟

Why do I want to accomplish those goals?

توجه :

 • حتی الامكان از بكار بردن افعال و ایده های انتزاعی ( یادگرفتن – فهمیدن – احساس كردن ) پرهیز كنید .
 • همیشه از فعلهای ملموس و عینی استفاده كنید  .

 

توجه : هنگامی كه اهداف مبهم است :

 • همیشه اعضای گروه احساس موفقیت می كند .
 • ممكن است مقادیر پایین تر از استاندارد هم پذیرفته شود .
 • گروه انگیزه ای برای تلاش درجهت بدست آوردن  بالاترین كیفیت ها نخواهد داشت .

قابل اندازه گیری بودن ( ( Measurable :

قابلیت اندازه گیری، مهمترین معیار در هدف گذاری  است .

چرا؟

·         كاری انجام خواهد شد كه اندازه گرفته شود.

·         اگر نتوانیم نتایج را اندازه بگیریم نمی توانیم موفقیت را از شكست تمیز دهیم.

·         اگر نتوانیم موفقیت ها را شناسایی كنیم نمیتوانیم به آنها پاداش دهیم.

·         اگر نتوانیم به موفقیت پاداش دهیم احتمالاً به شكست پاداش خواهیم داد.

·         اگر نتوانیم موفقیت را شناسایی كنیم نمیتوانیم از آن بیاموزیم.

·         اگر نتوانیم شكست های خود را تشخیص دهیم هیچگاه نمیتوانیم اشتباهاتمان را اصلاح كنیم.

·         اگر نتوانیم موفقیت های خود را اثبات كنیم نمیتوانیم حمایت دیگران را جلب كنیم.

برای تعیین اینكه هدفی قابل اندازه گیری است یا نه می توان از سئولات زیر كمك گرفت :

- چه مقدار ؟

- چه تعداد ؟

- با چه استانداردی می توان معیار را اندازه گیری كرد ؟

نكته : قابل اندازه گیری بودن این اجازه را می دهد كه شما روند رسیدن به هدف را ببینید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .

عملیانی – قابل دسترس (عملگرا) (Action-oriented ):

نیاز است استراتژی برای رسیدن به اهداف وجود داشته باشد . در ابتدا نیاز نیست جزئیات كار مشخص شود ، داشتن یك برنامه كلی می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف یاری نمایند .

توجه : اقداماتی را انجام دهید كه مستقیما می توانید آنها را كنترل نمایید .

 

واقع بینانه بودن ( Realistic )

یعنی هدف باید قابل رسیدن ( قابل انجام ) ، مناسب و متناسب با توانمندی ها و استراتژیها ، اما چالش برانگیز باشد . یك هدف واقعی ، متناسب با خواستن و توانستن شما طراحی می شود. اهداف باید شما را در معرض امتحان قرار دهند و ایجاد انگیزش كنند  ،  برای ایجاد انگیزش می توان از سئوال زیر كمك گرفت:

- چرا می خواهیم به هدف دست یابیم ؟.

 برای فهمیدن اینكه آیا هدف های تعیین شده واقع بینانه هستند یا نه ،  می توان پرسید :

- آیا چیزی مشابه آن هدف ها را در گذشته انجام داده ایم ؟

- یا اینكه از خود بپرسیم چه شرایطی برای انجام این هدف ها وجود دارند ؟ 

 

محدود به زمان – حاوی زمانبندی ( Timely )

قرار دادن مهلت زمانی برای فعالیتهایی كه الزاما واقع بینانه ، قابل دسترسی و قابل اندازه گیری باشند . محدود به زمان یعنی توسعه دادن و پرورش دادن چارچوب های زمانی كه به شما اجازه می دهند كه به همان خوبی كه هدفها زمان بندی شده اند ، به اهداف برسید . این كار با نگاه به اهداف بلند مدت و حركت به سمت عقب تا اینكه هر هدف كوچكتر به سمت هدف بزرگتر حركت كند ، انجام می گیرد . بدون تعیین محدودیت زمانی ( نقطه هدف ) ضرورتی برای انجام هدف احساس نمی شود .

توجه : برای كمك به SMART شدن اهداف می توان به ایده های زیر توجه كرد :

 • اهداف خود را به دیگران بگویید تا آنها شما را در رسیدن به اهدافتان كمك كنند .
 • تیم های مطالعه با اهداف مشترك را تشكیل بدهید تا شما را در رسیدن به هدف هایتان كمك كنند .
 • به گذشته توجه كنید و ببینید چه مسیری را برای رسیدن به اینجا طی كرده اید و موفقیت های خود را جشن بگیرید .

توجه : بهترین اهداف در مدل SMART، آنهایی هستند كه متمركز ، معین و در بازه های كوتاه مدت هستند .

مثال 1:

هدف كلی : دانشجویی قصد دارد كه در امتحانی كه در درس ریاضی برگزار می شود موفق شود. اما همانطور كه مشخص است هدف او SMART نیست. حال با استفاده از تعاریف زیر هدف او را SMART می كنیم :

 • معین بودن : تصمیم یك دانشجو برای موفقیت در امتحان ریاضی 20 روز بعد برای نشان دادن اینكه او می تواند از رده دانشجویان ضعیف فاصله گرفته و جزء بهترین های كلاس ریاضی باشد .
 • قابل اندازه گیری بودن : این دانشجو سعی دارد كه از 100 نمره امتحان حداقل 70 نمره كسب كند .
 • عملیاتب – قابل دسترس: برای رسیدن به این هدف ، باید روزانه حداقل 2 ساعت مطالعه ریاضی داشته باشد .
 • واقع بینانه بودن : اگر این دانشجو در اولین هدف گذاری اش مستقیما به سراغ نمره 100 می رفت، هدفش واقع بینانه نبود ، چرا كه او دانشجوی ضعیفی است و برای او رسیدن به این هدف اگر غیر ممكن نباشد بسیار مشكل است .
 • محدود به زمان-حاوی زمانبندی: این دانشجو تصمیم دارد كه این نمره را در امتحان 20 روز بعد كسب كند ، بنابراین برای تحقق این هدف 20 روز دیگر فرصت دارد .

 


برچسب ها: smart ، هدف هوشمند ،
آخرین ویرایش: جمعه 24 شهریور 1391 11:52 ق.ظ

 
پنجشنبه 22 آذر 1397 11:43 ق.ظ
View - 더킹카지노 3만

Southern region Korea can celebrate a brand new gambling house launching around 12

- www.2018guomo.wang

You made some decent points there. I checked on the web for additional information about
the issue and found most people will go along with your views on this site.
http://ww88ap.com/forum/profile.php?id=55420
چهارشنبه 21 آذر 1397 12:48 ق.ظ
No atter if some one searches for his essential thing,
thus he/she wants too be available that inn detail, therefore that thing
iis maintained over here.
سه شنبه 20 آذر 1397 09:27 ب.ظ
Hi there, I found your website by way of Google whilst looking for a
comparable topic, your web site came up, it seems to be
good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just changed into aware of your blog through Google, and found that it
is truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll appreciate if you proceed this in future. A lot of folks will be benefited out of your writing.
Cheers!
دوشنبه 19 آذر 1397 06:21 ب.ظ
Heya! I kknow this is somewhat off-topic but I needed to ask.
Does managing a well-established website such as yours take a large amount of work?
I'm coompletely neww to running a blog however I do write
in my diazry everyday. I'd like to start a blog so I will be abke to sshare my own eperience and
feelings online. Please let me knlw if you have any ideas or tips for new asiring bloggers.
Appreciate it!
شنبه 17 آذر 1397 07:42 ق.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of
the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I foubd it and I'll be bookmarking and
checking back often!
جمعه 16 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Incredible quite a lot of valuable advice.
buy cialis cheap 10 mg cialis for bph cialis alternative cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg order a sample of cialis cialis 5mg prix wow look it cialis mexico enter site very cheap cialis prix de cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:40 ق.ظ

Cheers. Numerous material.

cialis 5 mg effetti collateral cialis online nederland cialis prices in england cialis coupons printable try it no rx cialis cialis prices in england female cialis no prescription warnings for cialis cipla cialis online acheter cialis meilleur pri
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:57 ق.ظ

You actually suggested that well.
cialis daily reviews american pharmacy cialis cialis canada on line wow cialis 20 preis cialis 20mg schweiz cialis diario compra how do cialis pills work cialis pills boards cialis patentablauf in deutschland tesco price cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Whoa a good deal of fantastic material.
how much does a cialis cost canadian discount cialis when will generic cialis be available viagra cialis levitra cialis official site cialis ahumada cialis price thailand tadalafil tablets viagra vs cialis click here to buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:51 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress
because I've had problems with hackers and I'm looking at options for
another platform. I would be fantastic if you could point me in the
direction of a good platform.
دوشنبه 12 آذر 1397 12:01 ب.ظ

Cheers. I like it!
prescription doctor cialis usa cialis online cialis for sale in europa we like it cialis price cialis vs viagra generic cialis with dapoxetine cialis super acti we use it cialis online store cialis 20 mg cut in half cialis for bph
دوشنبه 12 آذر 1397 12:40 ق.ظ

You actually explained it adequately.
can i take cialis and ecstasy price cialis per pill buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho look here cialis order on line viagra or cialis generic cialis review uk cialis generique 5 mg only now cialis 20 mg only best offers 100mg cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:31 ق.ظ

Cheers, Excellent stuff!
cialis para que sirve buy cheap cialis in uk cialis tadalafil buy brand cialis cheap order cialis from india cialis per paypa interactions for cialis cialis 5 mg scheda tecnica tarif cialis france cialis farmacias guadalajara
یکشنبه 11 آذر 1397 07:02 ق.ظ
Great post! We are linking to this great post on our site.
Keep upp the good writing.
یکشنبه 11 آذر 1397 05:26 ق.ظ
This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader
amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really enjoyed what you had to say, and more
than that, how you presented it. Too cool!
جمعه 9 آذر 1397 05:32 ب.ظ
Great blog here! Also your site loads up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your
host? I wish my web site loaded up as fast as yours
lol
جمعه 9 آذر 1397 03:45 ب.ظ
Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn't
show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to
say fantastic blog!
جمعه 9 آذر 1397 12:34 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this site daily, this sit is genuinely nice and the eople are
truly sharing fastidious thoughts.
جمعه 9 آذر 1397 12:34 ب.ظ

Thank you! I enjoy it.
cialis authentique suisse we recommend cialis info cialis authentique suisse cialis lowest price best generic drugs cialis cialis rezeptfrei cialis savings card cialis patentablauf in deutschland cialis coupons printable cost of cialis per pill
جمعه 9 آذر 1397 10:59 ق.ظ
Hi, this weekend is good designed for me, as this time i am reading this
enormous informative post here at my home.
جمعه 9 آذر 1397 10:51 ق.ظ
Tremendous issues here. I'm very glad to peer your article.
Thanks a lot and I'm looking forward to touch you.
Wiill you please drop me a mail?
جمعه 9 آذر 1397 10:21 ق.ظ
hi!,I love your writing so so much! proportion we keep up a correspondence more approximately your
article on AOL? I require a specialist on this hous to resolve my problem.

May be that is you! Taking a look forward to peer you.
جمعه 9 آذر 1397 09:37 ق.ظ
Thhis post provides clear idea designed for thhe new users
of blogging, that really how to do blogging and site-building.
جمعه 9 آذر 1397 01:01 ق.ظ

With thanks. Plenty of tips!

cialis generika cialis 20 mg effectiveness best generic drugs cialis cialis baratos compran uk cialis coupon price cialis best where do you buy cialis prix de cialis canadian discount cialis cialis 5 mg para diabeticos
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:40 ب.ظ

Great content. Kudos!
prices for cialis 50mg order cialis from india cialis online holland online cialis buying cialis overnight we recommend cialis best buy walgreens price for cialis cialis professional from usa cialis baratos compran uk cialis 20 mg cost
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:19 ق.ظ

Amazing facts. Cheers.
cialis super acti cialis 05 order generic cialis online viagra or cialis cialis soft tabs for sale cialis 50 mg soft tab cialis reviews cialis 10 doctissimo cialis therapie buying cialis on internet
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:11 ق.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on blogs
I stumbleupon every day. It will always be exciting to read articles from other writers and practice a little something from other websites.
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:55 ق.ظ
Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers
and I'm looking at options for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:50 ق.ظ
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally
I've found something that helped me. Appreciate it!
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:02 ق.ظ
Wow! At last I got a webpage from where I be able
to truly get useful information concerning my study and
knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30